عنوان خبرانتشار دو چکیده مقاله توسط ژورنال بسیار معتبر FASEB در آمریکا
(شاخه: اطلاعیه های ویژه گروه)
ارسال شده توسط watson
شنبه 16 ارديبهشت 1396 - 16:19:37


دو چکیده مقاله مرتبط با دراگ دیسکاوری در ژورنال FASEB منتشر شدند.

ژورنال FASEB به عنوان ژورنال رسمی کنفدراسیون انجمن های بیولوژی آزمایشگاهی (The Federation of American Societies for Experimental Biology) شناخته شده و از گروه ژورنال های درجه یک (Q1) با ایمپکت فاکتور 5.49 است.

1) Berberine Derivatives as Multi-Kinase Inhibitors of MAP Kinase and PI3K Pathways: Molecular Modelling, Molecular Dynamics Simulations, and in vitro Evaluation, The FASEB Journal; 31 no 1 Supplement 818.7

http://www.fasebj.org/content/31/1_Supplement/671.12.short

[Impact Factor (2015): 5.49]

2) A Novel One-Click Automated Drug Discovery tool: A New Approach Based on Binding Efficiency Indices, The FASEB Journal; 31 no 1 Supplement 818.7

http://www.fasebj.org/content/31/1_Supplement/818.7.abstract

[Impact Factor (2015): 5.49]
این خبر از طرف پایگاه دراگ دیسکاوری ایران - آموزش و انجام پروژه های شبیه سازی مولکولی و طراحی دارویی
( http://www.gromacs.ir/today/news.php?extend.175 )


زمان بازسازي صفحه :0.0708 ثانيه, 0.0388 براي هر جستجو .