عنوان خبردستاوردهای سال 2016
(شاخه: اطلاعیه های ویژه گروه)
ارسال شده توسط watson
جمعه 24 دي 1395 - 18:40:41

این خبر از طرف پایگاه دراگ دیسکاوری ایران - آموزش و انجام پروژه های شبیه سازی مولکولی و طراحی دارویی
( http://www.gromacs.ir/today/news.php?extend.171 )


زمان بازسازي صفحه :0.0907 ثانيه, 0.0597 براي هر جستجو .