عنوان خبرسخنرانی در انجمن فارماکولوژی بریتانیا - لندن
(شاخه: مقالات منتشر شده)
ارسال شده توسط watson
يكشنبه 5 دي 1395 - 21:21:34
سخنرانی در انجمن فارماکولوژی بریتانیا - لندن

13 دسامبر 2016 (23 آذرماه 1395)

Jabbarzadeh Kaboli, P., Ismail, P., Ling, K-H. (2016) Molecular modelling and molecular dynamics simulations of a new berberine derivative as a dual RAF inhibitor for treatment of drug resistance acquired in melanoma. Oral presentation. London, the United Kingdom.این خبر از طرف پایگاه دراگ دیسکاوری ایران - آموزش و انجام پروژه های شبیه سازی مولکولی و طراحی دارویی
( http://www.gromacs.ir/today/news.php?extend.170 )


زمان بازسازي صفحه :0.1483 ثانيه, 0.0401 براي هر جستجو .